មនុស្សយន្តអ័ក្សបួន

  • Four Axis Robot Series

    ស៊េរីរ៉ូបូតអ័ក្សបួន

    ស៊េរីមនុស្សយន្តអ័ក្សអ័រអ័របួនស៊េរី JZJ100B-230 100KG ស៊េរីរ៉ូបូតអ័ក្សបួនជេហ្ស៊ីជេប៊ីប៊ី-១៨០ ២៥ គ។ ជីអ័រអ័រអ័រអ័រជីហ្ស៊ីជប៊ីប៊ីប៊ី ១៤០ ១៥៧ ជីសេចក្តីផ្តើមសង្ខេបនៃរ៉ូបូតដោះស្រាយស្វ័យប្រវត្តិ៖ ១ ។ ទៅជាច្រើនរយគីឡូក្រាម; 2. ល្បឿនដែលកំពុងរត់មានល្បឿនលឿននិងអាចលៃតម្រូវបាន។ 3. សកម្មភាពដែលអាចបត់បែនបាន, អាចបញ្ចប់ការដោះស្រាយនិងការផ្ទុកនិងបន្ទុកស្មុគស្មាញ; ភាពជឿជាក់ខ្ពស់និងភាព ...